Stages en jobs in Canada

De vzw ADP heeft 3 doelstellingen:

*Het begeleiden van jongeren (worden in de tekst ook aangeduid als "student", "deelnemer" , "kandidaat") die een stage (zowel in de profit als de non-profit sector) willen doen in Canada.

*Het begeleiden van jongeren die op een ranch willen gaan werken in Canada.

*Het begeleiden van jongeren die in een restaurant of hotel willen gaan werken in Canada.


Canada

Met "begeleiding" wordt bedoeld: het faciliteren van de toegang tot de verschillende programma's die door onze Canadese partner op het getouw worden gezet. ADP geeft informatie, helpt bij de inschrijving en de administratieve procedure (visum inbegrepen) en screent de kandidaten op hun motivatie en kennis van het Engels.

ADP vraagt hiervoor geen enkele vergoeding van de kandidaat maar stelt zich evenmin in de plaats van de Canadese organisatie, m.a.w. de vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid mbt het verloop van het programma waaraan de kandidaat wenst deel te nemen en engageert zich geenszins in een resultaatverbintenis.

ADP verricht ook geen enkele betaling voor de kandidaten, dit is een zaak tussen de Canadese organisatie en de student. (Reken op ongeveer 1.000 $ als fee voor de organisatie in Canada).


Bedrijfsstages


De organisatie waarvoor ADP optreedt biedt stages aan op tal van domeinen: architecture, art and culture, communication, education, engineering, environmental work, event management, fashion, graphic design, hotel and catering, human resources, import, export, IT, insurance, logistics, market research, marketing, NGO, office administration, politics, PR, real estate, sales, social work, sports and recreation, travel and tourism.


De stages grijpen plaats in en rond Vancouver.De aanmeldingsprocedure is vrij tijdrovend. Er moet een application form worden ingevuld (deadline minimaal 3 maanden voor vertrek) en er wordt een profiel van de kandidaat opgesteld zodat de gastorganisatie over zo nauwkeurig mogelijke inlichtingen beschikt om een passende opdracht in een passend bedrijf te vinden. Er moeten "immigration documents" aangevraagd worden en er zijn interviews gepland zowel met de organisatie als met het stage-bedrijf , en bovendien zijn er ook nog taaltesten . De student heeft er dus baat bij nauwgezet de deadlines te respecteren tijdens de diverse fasen van de "enrolment"-procedure.


Achteraf is de beloning groot: de deelnemer heeft leren leven in een Noord-Amerikaanse omgeving, wat zal bijgedragen hebben tot zijn volwassenheid en het zich bewust worden van zijn mogelijkheden. Hij zal zijn Engels goed beheersen en er zal de meerwaarde zijn van de werkervaring. Belangrijk om weten is ook dat de gastorganisatie alle feedback van de deelnemers tijdens hun verblijf bijhoudt en ze met raad en daad bijstaat in geval van problemen.